Okres realizacji:

01.09.2013-28.02.2015

Główny cel projektu

Projekt ponadnarodowy skierowany był do 80 osób niepracujących, w tym: 30% w wieku 15-30 lat, 30 % w wieku 50-64 lata, zamieszkujących w woj. mazowieckim.

Celem projektu był wzrost poziomu aktywności zawodowej u niepracujących 40 kobiet i 40 mężczyzn poprzez udział w projekcie doradczo - szkoleniowym adaptującym model poradnictwa kariery z Niemiec. W ramach realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w poradnictwie kariery, bezpłatnych szkoleniach językowych lub komputerowych (do wyboru), kursach zawodowych „szytych na miarę" oraz 3 miesięcznych stażach. W ramach realizacji projektu powstał model poradnictwa kariery zaadaptowany od partnera z Niemiec.