Okres realizacji:

01.07.2016-30.06.2017

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miejsko-wiejskiej gminy dla dzieci w wieku 3-5 lat dzięki utworzeniu nowego przedszkola w Ciechanowie.