Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Siedlcach jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Siedlcach, przy ul. Sokołowskiej 28. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Siedlce pod numerem E.4302-1/18/99. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie jest stowarzyszeniem oświatowym o tradycjach sięgających XIX stulecia. W II połowie tego wieku, gdy z dużą dynamiką zaczął rozwijać się warszawski przemysł i rzemiosło oraz gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na kształcenie fachowców w różnych dziedzinach, profesor matematyki – Roman Żuliński podjął się organizowania pierwszych odczytów oświatowych dla rzemieślników warszawskich. W kolejnych latach cele kształcenia i doskonalenia zawodowego realizowane były – ze względu na określoną sytuację społeczno-polityczną - w zmieniających swe nazwy placówkach, uznawanych przez historyków za protoplastów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Chronologicznie były to:

 

Od 1962 roku stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Rok później (1963) rozpoczyna działalność w jednostce terenowej w Siedlcach.
Aktualnie w Siedlcach funkcjonujemy we własnej siedzibie przy ul. Sokołowskiej 28 pod nazwą Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Siedlcach.