Okres realizacji:

01.08.2016-31.07.2017

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kutno dla dzieci w wieku 3-6 lat, dzięki utworzeniu nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzeniu oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe w przedszkolu „Kolorowy Świat” w Kutnie.