Okres realizacji:

01.02.2014 - 30.11.2014

Główny cel projektu

Projekt objął wsparciem 60 dorosłych (18-30 lat) osób bezrobotnych z powiatu kutnowskiego. Celem projektu był wzrost kompetencji uczestników w zakresie technologii ICT poprzez udział w kursach ECDL CORE podnoszących umiejętności obsługi komputera i uzyskanie certyfikatu ECDL CORE przez co najmniej 80% uczestników.