ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE
CENTRUM KSZTAŁCENIA W SIEDLCACH
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 28

Sekretariat:
tel. 25 632 63 82 tel./fax 25 644 47 70

Dyrektor Centrum: Zenon Dziołak

Dyrektor Szkoły: Zenon Dziołak

www.zdz.siedlce.pl

e-mail: info@zdz.siedlce.pl

Ośrodek Terenowy w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Kilińskiego 4
tel. 25 781 32 61
e-mail: zdzsokolow@gmail.com