Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie rozpoczął realizację projektu „NOWE KWALIFIKACJE, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


Projekt zakłada realizację bezpłatnych kursów zawodowych dedykowanych przedsiębiorcom i/ lub ich pracownikom z sektora MMŚP z terenu województwa mazowieckiego z wyłączeniem przedsiębiorstw korzystających w okresie 2007 -2011 r. ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 456 kobiet i mężczyzn będących pracownikami z sektora MMŚP lub przedsiębiorcami sektora MMŚP z terenu województwa mazowieckiego.

Kursy skierowane są do kobiet i mężczyzn, którzy nie posiadali wcześniej uprawnień w zakresach objętych kursami lub/i nie miały w ramach zajmowanych stanowisk pracy obowiązku posiadania uprawnień.

Projekt z pomocą de minimis

Okres realizacji: 01.10.2013 r. - 30.04.2015 r.

SPAWALNICTWO

  • Cięcie tlenowe palnikiem gazowym
  • Spawanie jedną z wybranych metod: 311,111,135,135,131 lub 141
  • Spawanie stali metodą MAG lub MIG
  • Lutowanie twarde

ENERGETYKA

  • Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV

MASZYNY BUDOWLANE

  • Operator koparko – ładowarki

TRANSPORT - UDT

  • Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli

Rekrutacja prowadzona będzie w Warszawie, Legionowie, Pruszkowie, Garwolinie, Radzyminie, Wyszkowie, Ciechanowie, Siedlcach i Płocku.