Okres realizacji:

01.01.2014 - 31.05.2015

Główny cel projektu

Projekt adresowany do 40 bezrobotnych osób z powiatu kutnowskiego w wieku 18-30 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu było uzyskanie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia. Uczestnicy zostali objęci poradnictwem zawodowym i wsparciem psychologicznym, uczestniczyli w kursach spawania zakończonych egzaminem przed Komisją Spawalniczą, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Zostali również objęci pośrednictwem pracy, a co najmniej 20% podjęło zatrudnienie.