Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie zaprasza do złożenia ofert cenowych w ramach rozeznania rynku na dostawę "Materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii C" w celu realizacji projektu "Kwalifikacje zawodowe dla Mazowsza".

  • Zaproszenie do złożenia oferty
  • Oferta cenowa wraz z załącznikami.