Okres realizacji:

01.03.2017-28.02.2019

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej osób opiekujących się dzieckiem do lat 3, które zamieszkują na terenie gminy wiejskiej Kutno, dzięki zapewnieniu opieki nad ich dziećmi w żłobku „Kolorowy Świat w Kutnie.