Zakres kursu:

 • urządzenia do spawania w osłonach gazów elektrodą topliwą, materiały spawalnicze,
 • możliwości nastawiania parametrów spawania, łuk spawalniczy - rodzaje,
 • zakłócenia w działaniu urządzeń do spawania, unikanie wad w spoinach,
 • bezpieczeństwo pracy- stale,
 • cięcie termiczne,
 • przygotowanie elementów do spawania, oznakowanie spoin na rysunkach, pozycja spawania,
 • egzamin wg wytycznych Instytutu W-99/IS-17 oraz PN-EN 287-1 i PN-EN 287-2,
 • przegląd metod spajania,
 • wady i niezgodności spoin, metody badań złączy spawanych,
 • naprężenia, skurcz i odkształcenia,
 • system szkolenia i egzaminowania spawaczy w Polsce.

Czas trwania: 120 godzin

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza.

Zaświadczenia i certyfikaty:

Kurs kończy się egzaminem wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-99/IS-17. Po zdaniu przed komisją państwową egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym, uczestnik otrzymuje uprawnienia do spawania konstrukcji zaliczonych do klasy 3 wg PN-87/M-69008 oraz książkę spawacza.

Atuty:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Centrum Kształcenia ZDZ, praktyczne w własnej pracowni wyposażonej w trzy stanowiska spawalnicze - półautomaty do spawania metodą MAG, stanowiska do przygotowania materiałów ćwiczeniowych i stanowiska do badania złączy spawalniczych.

Szkolenie prowadzi wykładowca z wyższym wykształceniem spawalniczym oraz instruktor posiadający uprawnienia spawalnicze i pedagogiczne.

Absolwent kursu uzyskuje wiedzę i umiejętności do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zawodu spawacza.

Centrum Kształcenia ZDZ posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr 465/2002 uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy.


Terminy i ceny:

#PlacówkaDataCena
1Centrum Kształcenia w Siedlcach2024-03-01