Miniaturka

Spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG

Centrum Kształcenia w Siedlcach

Czas trwania:
120 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2024-03-01
Cena:
zapisz się na szkolenie
 • urządzenia do spawania w osłonach gazów elektrodą topliwą, materiały spawalnicze,
 • możliwości nastawiania parametrów spawania, łuk spawalniczy - rodzaje,
 • zakłócenia w działaniu urządzeń do spawania, unikanie wad w spoinach,
 • bezpieczeństwo pracy- stale,
 • cięcie termiczne,
 • przygotowanie elementów do spawania, oznakowanie spoin na rysunkach, pozycja spawania,
 • egzamin wg wytycznych Instytutu W-99/IS-17 oraz PN-EN 287-1 i PN-EN 287-2,
 • przegląd metod spajania,
 • wady i niezgodności spoin, metody badań złączy spawanych,
 • naprężenia, skurcz i odkształcenia,
 • system szkolenia i egzaminowania spawaczy w Polsce.
Miniaturka

Cięcie płomieniem

Centrum Kształcenia w Siedlcach

Czas trwania:
19 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
Cena:
zapisz się na szkolenie

Ręczne przecinanie termiczne

Zajęcia teoretyczne:

 • Zagadnienia BHP przy cięciu tlenowym
 • Zasada procesu cięcia tlenowego
 • Budowa i zasada działania urządzeń do cięcia tlenowego
 • Gazy stosowane przy cięciu tlenowym
 • Ogólne warunki technologiczne cięcia tlenowego
 • Technika ręcznego cięcia tlenowego
 • Ocena jakości powierzchni po cięciu tlenowym

Zajęcia praktyczne:

 • Instruktaż wstępny
 • Uruchomienie stanowiska do cięcia oraz zapalanie i regulacja płomienia
 • Cięcie blachy według trasy
 • Wycięcie pierścieni przy użyciu cyrkla
 • Przebijanie otworów
 • Cięcie profili walcowanych
 • Ręczne ukosowanie blach
 • Cięcie rur i materiałów okrągłych
 • Dobór parametrów cięcia i ukosowania blach o różnej grubości

Cięcie plazmą - 16 godzin (6 godzin zajęć teoretycznych, 10 godzin zajęć praktycznych)

Zajęcia teoretyczne:

 • Zagadnienia BHP przy cięciu plazmowym
 • Zasada procesu cięcia plazmowego
 • Budowa i zasada działania urządzeń do cięcia plazmowego
 • Gazy stosowane przy cięciu plazmowym
 • Ogólne warunki technologiczne cięcia plazmowego
 • Technika ręcznego cięcia plazmowego
 • Ocena jakości powierzchni po cięciu plazmowym

Zajęcia praktyczne:

 • Instruktaż wstępny
 • Uruchomienie stanowiska do cięcia oraz zajarzanie i regulacja łuku plazmowego
 • Cięcie blachy według trasy
 • Wycięcie pierścieni przy użyciu cyrkla
 • Przebijanie otworów
 • Cięcie profili walcowanych
 • Ręczne ukosowanie blach
 • Cięcie rur i materiałów okrągłych
 • Dobór parametrów cięcia i ukosowania blach o różnej grubości
Miniaturka

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Centrum Kształcenia w Siedlcach

Czas trwania:
38 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2024-03-12
Cena:
zapisz się na szkolenie
 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowa wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózka.