Zakres kursu:

 • 16 godzin zajęć dydaktycznych w programie kursu,
 • wykwalifikowana kadra wykładowców,
 • możliwość prowadzenia kursu w formie samokształcenia kierowanego.

Czas trwania: 8 godzin lub 16 godzin

Wymagania:

-


Zaświadczenia i certyfikaty:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)

Atuty:

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bhp i ppoż.

Program kursu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420), obejmuje on następujące zagadnienia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzenie bezpieczeństwem pracy
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Terminy i ceny:

#PlacówkaDataCena
1Centrum Kształcenia w Siedlcach2023-05-15(brak wartości)